Center for Konsultation & Supervision

Organisationsudvikling

Ledelsesudvikling

Kompetence- og professionsudvikling

Kreativitet og Innovation

 

     Nyheder:      \      Kontakt os: 

Velkommen til Center for Konsultation & Supervision

Supervision og/eller konsultation? Center for Konsultation & Supervision er et moderne konsulent- og supervisionshus, der i overskriftsform arbejder med organisations-, ledelses- og personaleudvikling. Vi mener vores opgave er at bidrage til bevægelse, retning, udvikling, effektivitet, kvalitet, sammenhæng og helhed i virksomheder og organisationer. Både internt i organisationen, og eksternt overfor kunder og interessenter, og i det brugerrettede arbejde. Konsultation & Supervision er vores ydelser - og vi forbinder dem, så der ikke skabes 'isolerede' rum, hvor udvikling foregår uden sammenhæng med den øvrige organisation.

Center for Konsultation & Supervision (CeKoSu) er startet af Henrik Lauge Lohse, der både har været centerleder for Center for Supervision i Socialforvaltningen i Københavns Kommune og er nuværende ejer af DUET Teatret og SkuespillerKompagniet. CeKoSu's profil er præget af dette - vi arbejder for en styrkelse og synliggørelse af konsulentbistand og supervision som et nødvendigt element i organisatorisk og faglig udvikling og arbejdspraksis. Tilgangen er kreativ og innovativ - og har jeres målopfyldelse for øje.

Du er velkommen til at kontakte os - uanset hvad du gerne vil drøfte med os. Vi finder sammen ud af, om CeKoSu kan løse opgaven i et samarbejde med jer....

God fornøjelse!


 
 
Tilbud på supervision!
 
Bestil gruppesupervision for et år (minimum 2,5 time en gang om måneden), og få 10% rabat. Billigere fås det ikke. Kontakt os....
 

 
Tilbud på konsulent!
 
Køb et klippekort til 20 timers konsulentassistance for kroner 20.000 plus moms og transport. Billigere fås det ikke. Timerne skal bruges minimum 4 stk af gangen. Kontakt os....
  
Du kan kontakte os på
Telefon 4226 8080, eller
hvis du vil tale noget igennem med os. Du er velkommen....

 

V

e

d

 

H

e

n

r

i

k

 

L

a

u

g

e

 

L

o

h

s

e

Center for Konsultation & Supervision - Copyright 2013 - Associeret med DUET Teatret og SkuespillerKompagniet